Όπου φτωχός και η μπύρα του…

Όπου φτωχός και η μπύρα του…

Όπου φτωχός και η μπύρα του...

Όπου φτωχός και η μπύρα του...

Από bar (Θυμωμένο Πορτραίτο) στα Ιωάννινα…

One Response to “Όπου φτωχός και η μπύρα του…”

  1. June 20th, 2009 | 09:00
    Using Mozilla Firefox Mozilla Firefox 3.0.9 on Debian GNU/Linux Debian GNU/Linux

    πολύ καλό!

Leave a reply