Ευρωπαικά Ερευνητικά Δίκτυα

Στα πλαίσια της τελευταίας εκδήλωσης του ΕΔΕΤ Grnet Tech Event o κ. Μάγκλαρης, πρόεδρος του NREN-PC έδωσε μια ομιλία για τα ευρωπαικά ερευνητικά δίκτυα, μέλος των οποίων είναι το ΕΔΕΤ. Εξηγεί αρκετά καλά την ιστορία των δικτύων στην Ευρώπη καθώς και ποιες είναι οι τάσεις αυτό το καιρό (10-40-100Gbit, dark fiber, virtual open source routers, κτλ).

Δείτε το Video για να καταλάβετε τον νέο “ψηφιακό πόλεμο” και το “ψηφιακό χάσμα” στην “δημοκρατική Ευρώπη”.

No comments yet. Be the first.

Leave a reply